top of page

The Buddy Genius School

The Buddy genius logo_edited.jpg

The Buddy Genius School คืออะไร 

   โรงเรียนขนาดเล็ก (microschool) ที่เชื่อว่าเด็กทุกคนมีอัจฉริยะในตัวเอง และเชื่อว่า นักเรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ The Buddy Genius School มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ที่มีการวางแผนการเรียนให้กับเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน มุ่งเน้นให้เด็กๆ เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต และ เป็นอนาคตผู้นำของประเทศในวงการต่างๆ โดยการนำหลักสูตรฟินแลนด์ หลักสูตรที่ดีที่สุดของโลกมาใช้ในการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จและมีความสุขกับการเรียนรู้ในทุกๆวัน

learning path way.png

The Buddy Genius รับสมัครตั้งแต่อายุ 3 - 22 ปี โดยจัดกลุ่มนักเรียนดังนี้ 

 1. กลุ่ม Exercise 3-6 ปี : กลุ่มที่เน้นการพัฒนาทักษะสมอง เพื่อเตรียมพร้อมกับการเรียนรู้ในช่วงวัยถัดไป

 2. กลุ่ม Explorer 7-12 ปี : กลุ่มที่กำลังสนใจและตื่นตัวกับสิ่งรอบข้างและพร้อมรับความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา

 3. กลุ่ม Expert 13-18 ปี : กลุ่มที่ฝึกฝนในสิ่งที่สนใจให้เกิดความเชี่ยวชาญ 

 4. กลุ่ม Entrepreneur 19-22 ปี : กลุ่มที่พร้อมสำหรับการลงมือทำกับสิ่งที่สนใจ เช่น การเป็นเจ้าของกิจการก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนแบบ The Buddy Genius School 

 • Genius Full time 

 • Genius Part time 

 • Genius Consultant 

 

Genius full time คืออะไร ?
   การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.วันจันทร์ - ศุกร์ เป็นเวลา 5 วัน/สัปดาห์ ออกแบบการเรียนรู้ตามเป้าหมายและความถนัดของนักเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายของความสำเร็จดังนี้

 1. เจ้าของกิจการ 

 2. ทำงานในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการของ The Buddy Genius และ Genius School Thailand 

 3. เข้ามหาวิทยาลัยในประเทศ และ ต่างประเทศ 

 4. เรียนมหาวิทยาลัยออนไลน์ ควบคู่กับการทำงาน 

Genius part time  คืออะไร
   การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนของวันจันทร์ - ศุกร์ และ วันเสาร์ - อาทิตย์ สามารถเลือกวันที่เข้าเรียนได้ตามที่นักเรียนสะดวก 
นักเรียนจะได้ทดลองทำจริงในเรื่องที่นักเรียนสนใจ และมีที่ปรึกษาเฉพาะด้านที่สามารถช่วยในเรื่องของ portfolio เป้าหมายคือการเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองสนใจอย่างแท้จริง 

 

Genius Consultant คืออะไร 
  สำหรับนักเรียนและครอบครัวที่ต้องการคำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ สามารถนัดวันเวลาได้ตามที่ครอบครัวสะดวก หัวใจสำคัญของการเรียนที่ The Buddy Genius School คือ ความร่วมมือกันระหว่าง คุณครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง โดยจะมี ห้องเรียนพ่อแม่ทุกๆสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน รวมถึงการแบ่งปันประสบกาณ์ในการดูแลบุตรหลานร่วมกับทางโรงเรียน

Homeschool Consultant คืออะไร

  สำหรับนักเรียนและครอบครัวที่ต้องการคำปรึกษาในเรื่องการเรียน Homeschool สามารถนัดวันเวลาได้ตามที่ครอบครัวสะดวก เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการเรียน Homeschool และสามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบการเรียนได้อย่างเหมาะสม ให้ผู้ปกครองได้ปรึกษาร่วมกับคุณครู เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการจัดการเรียนแบบโฮมสคูลแบบตรงตามเป้าหมายและตรงตามความถนัดของลูก

21st Century Skills

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

จัดทำโดย The Buddy Genius School

   • Digital Marketing เป็นการสอนโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ และการเสนอไอเดียเกี่ยวกับการตลาดดิจิตอล รวมไปถึงการศึกษาทางด้านเทคนิคและทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมยุคดิจิตอลที่มีความท้าทาย เป็นอย่างมากในปัจจุบัน

digital marketing persona.jpg

   • Entrepreneur การฝึกคิดแบบผู้ประกอบการ โดยมีการฝึกให้มีวินัยทางการเงิน และมีความรับผิดชอบในการจัดการ การเงินของตนเอง และการเรียนรู้จักจากความถนัด พรสวรรค์ของตนเอง และเรียนรู้การสื่อสารกับผู้อื่นอย่างถูกวิธี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการเข้าสู่สังคม

DSCF8447.jpg

   • IKIGAI ศาสตร์ที่ช่วยไขข้อข้องใจว่าเหตุผลในการตื่นมาใช้ชีวิตของเราในทุก ๆ วันนั้นคืออะไร หรืออีกนัยยะคือ ความหมายในการมีชีวิตอยู่นั่นเอง ซึ่ง IKIGAI นี้เป็นสิ่งซ่อนอยู่ภายในตัวเรา ซึ่งต้องใช้ความพยายามและความอดทน ในการค้นหามันให้เจอ

IKIGAI จัดดอกไม้ในแก้วไวน์ 25520_200530_

   • Personal Branding หรือการสร้างแบรนด์บุคคล คือการสร้างและนำเสนอภาพลักษณ์ตัวตนของคุณให้คนอื่นรับรู้ และเกิดการจดจำที่ดีต่อตนเองหรือแบรนด์ได้ ซึ่งในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง มีแบรนด์คู่แข่งมากมายในตลาด การสร้าง Personal Branding จึงป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจและสร้างการรับรู้ให้แก่แบรนด์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

personal branding class.jpeg

   • Influencer / Idol Pathway  เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแสดงออกไม่ว่าจะเป็น การร้องเพลง การเต้น การแสดง ดนตรี  การปรับบุคลิกภาพ การเดินแบบ

global citizen.jpg
educator.png
apply step.png

734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

(ปากซอยเพชรเกษมซอย 7 เยื้องกับปั๊ม Esso)

S__4603906.jpg

พิกัด

apply

ขอรับคำปรึกษาจาก

The Buddy Genius School ฟรี

นัดหมายผ่าน 

bottom of page