top of page
ค้นหา

“I Have a Dream” การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกา

“I Have a Dream” คำปราศรัยโดย Martin Luther King, Jr. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 1963 March on Washington

GED IGCSE Homeschool Asian Finnish

GED IGCSE Homeschool Asian Finnish

การเมืองสิทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกามีรากในการเคลื่อนไหวเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติต่อชาว

อเมริกันแอฟริกันแม้ว่าทาสถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการได้รับสิทธิทางการเมืองหลังสงครามกลาง

เมืองในรัฐทางใต้ส่วนใหญ่แอฟริกาอเมริกันยังคงถูกลิดรอนสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและ

ถูกแยกออกจากชีวิตสาธารณะทำให้พวกเขาเป็นพลเมืองชั้นสอง


GED IGCSE Homeschool Asian Finnish

GED IGCSE Homeschool Asian Finnish

การเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกาจะขึ้นอยู่กับคริสตจักรแอฟริกันอเมริกันและมหาวิทยาลัยในภาคใต้รวมถึงขบวนพาเหรดการคว่ำบาตรและกิจกรรมต่อต้านอย่างกว้างขวางเช่นการนั่ง

สมาธิการศึกษาและการลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของความพยายามเหล่านี้เป็นความพยายามใน

ท้องถิ่นแต่อิทธิพลของพวกเขาจะรู้จักในระดับชาติเป็นรูปแบบขององค์กรสิทธิมนุษยชนที่ได้กระจายไปทั่วโลก


GED IGCSE Homeschool Asian Finnish

GED IGCSE Homeschool Asian Finnish

โดยคำปราศัย ณ Lincoln Memorial in Washington D.C. กลายเป็นประโยคไอคอนนิค ที่สร้างความทรงจำไปทั่วอเมริกา เกี่ยวกับความเท่าเทียมเเละอิสรภาพ กล่าวถึงชาวแอฟริกันอเมริกันยังคง "ไม่เป็นอิสระ" และพวกเขา "ไม่ได้รับความเท่าเทียมทางโอกาสเพราะระบบการแบ่งแยกและโซ่ตรวนแห่งการเลือกปฏิบัติ" เหตุการณ์หนึ่งวัน ประท้วงการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและสนับสนุนการผ่านกฎหมายสิทธิพลเมือง ซึ่งในขณะนั้น มีการหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมืองในสภาคองเกรส


GED IGCSE Homeschool Asian Finnish


การเดินขบวนมีการแสดงสุนทรพจน์และการแสดงดนตรีสุนทรพจน์ดังกล่าวถือเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่ที่

สุดของศตวรรษที่ 20 อย่างกว้างขวาง "I Have a Dream" กลายเป็นวลีที่ยั่งยืนทั้งในสหรัฐอเมริกา

และที่อื่น ๆ นอกจากนี้ หลายคนเชื่อว่าคำพูดดังกล่าวช่วยให้กฎหมายสิทธิพลเมือง

มีผลบังคับใช้ในปี 2507

GED IGCSE Homeschool Asian Finnish


I Have a Dream," a human rights movement in the United States


"I Have a Dream," a speech by Martin Luther King, Jr., on August 28, 1963, March on Washington. Human rights politics in the United States has its roots in the movement to end discrimination against people. African Americans, even though slavery was officially abolished, gained political rights after the Civil War. Cities in mostly African-American Southern states are still systematically deprived of human rights, and being excluded from public life makes them second-class citizens.


The human rights movement in the United States is based on African-American churches and universities in the South, as well as parades, boycotts, and widespread counter-activities such as sitting. Meditation, education, and voting, most of these efforts are efforts in Local, however, their influence is known nationally as a model of human rights organizations that have spread throughout the world.


The speech, at the Lincoln Memorial in Washington D.C., became an iconic sentence that created memories across America about equality and freedom, saying African-Americans remain "independent" and that they "do not receive equality in the opportunity because of the system of segregation and the chain of discrimination."


One day of events protested racial discrimination and supported the passage of civil rights legislation. Civil rights legislation has been discussed in Congress. The march featured speeches and musical performances. Such speeches are considered the greatest of the 20th century. "I Have a Dream" has become a lasting phrase both in the United States and elsewhere. In addition, many believe that the speech helped the Civil Rights Act take effect in 1964.


Reference:

GED IGCSE Homeschool Asian FinnishGED IGCSE Homeschool Asian Finnishดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page