top of page
ค้นหา

โรงเรียนวัดรัตนวราราม

ทางธนาคาร CIMB THAI ได้มีการจัด CSR ประจำปี 2561 ซึ่งทาง เดอะ บัดดี้ ได้ร่วมเข้าไปจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนวัดรัตนวราราม เพื่อเป็นการเสริมทักษะตามวัตถุประสงค์ที่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้กำหนดไว้ให้นักเรียนของโรงเรียนวัดรัตนวรารามที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาเพื่อนำไปต่อยอดใช้ในอนาคตได้
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page