top of page
ค้นหา

โรงเรียนธรรมโฆสิต

เดอะ บัดดี้ จัดโครงการ CSR ให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนธรรมโฆสิต ในพื้นที่ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เป็นการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อให้น้องๆ สามารถนำความรู้จากภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอบเข้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาและเพื่อให้น้องๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน
ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page