top of page
ค้นหา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เดอะ บัดดี้ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม CSR ให้กับทางน้องนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เพื่อ เพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนำไปใช้ในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการยื่นสอบจบการศึกษา ทั้งนี้ยังช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกในด้านการฟัง การพูด และแนวการคิด และการพูดคุยตอบโต้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษจากทางคุณครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยตรง


ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commenti


bottom of page