top of page
ค้นหา

ทำไมการเรียนอนุบาลหลักสูตรฟินแลนด์ถึงเหมาะกับพัฒนาการของเด็กๆ 3-6ขวบ

FENI Asian Finnish School

ทำไมการเรียนอนุบาลหลักสูตรฟินแลนด์ถึงเหมาะกับพัฒนาการของเด็กๆวัย 3-6ขวบ?

FENI Asian Finnish School

“หากเปรียบเด็กๆเป็นดั่งต้นอ่อน เราต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้ต้นอ่อนสามารถเติบโตไปเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงได้ในอนาคต”

FENI Asian Finnish School

ในช่วงวัย3-6ขวบ ซึ่งก็คือช่วงวัยอนุบาลถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดก้าวหนึ่งของชีวิตวัยเด็กของลูกๆเนื่องจากเป็นช่วงที่พวกเขาจะมีพัฒนาการทางด้านต่างๆที่ค่อนข้างสูง ทั้งด้านร่างกาย,สติปัญญาและการใช้เหตุผล.ในวัยนี้เป็นวัยที่เด็กๆจะเริ่มมีการค้นหาตัวตนของตัวเองมากขึ้น รวมถึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนา EF หรือ Executive Function ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ใช้ในการกำกับความคิด ความรู้สึกและการกระทำ เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และยังเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนา21st Century skills เมื่อเด็กๆโตขึ้น


FENI Asian Finnish School


FENI Asian Finnish School

เนื่องจากทักษะ EF ที่เป็นทักษะคู่ความสำเร็จมีช่วงเวลาทองในการสร้างอยู่ในช่วงวัยอนุบาล อีกทั้งเด็กๆวัยนี้ยังมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆที่สูงมาก ซึ่งในการเรียนอนุบาลหลักสูตรฟินแลนด์เป็นการเรียนรูปแบบ Play Base Learning ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น,การลงมือทำ โดยจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับพัฒนาการทางด้านต่างๆของเด็กๆวัยนี้และในทุกๆกิจกรรมย่อมแฝงไปด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้อยู่เสมอทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นไปพร้อมๆกับการได้เล่นสนุก
FENI Asian Finnish School

จุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้แบบฟินแลนด์ก็คือการพัฒนาเด็กๆให้เติบโตไปเป็น Life Long Learner ที่เด็กๆจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตลอดชีวิต เพราะคนเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และความรู้มีอยู่ทุกที่ อยู่รอบตัวเรา แค่เรามองให้เห็นและเปิดใจที่จะเรียนรู้ :)
ดู 98 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page