top of page
ค้นหา

การเล่นการแจ้งส่งผลต่อการพัฒนาการลูกอย่างไร

เพราะอะไรพ่อแม่จึงควรพาเด็กไปเล่นกลางแจ้งมากกว่าให้อยู่กับบ้านเฉยๆ ?


ย้อนกลับมาดูที่บ้านเรา หรือประเทศอื่นๆ มีงานวิจัยในประเทศอังกฤษที่พบว่า เด็กยุคนี้ใช้เวลาเล่นในร่มมากกว่าธรรมชาติกลางแจ้ง ส่วนหนึ่งก็คือใช้ไปกับกิจกรรมที่อยู่หน้าจอต่างๆ แล้วก็ไปโรงเรียน ไปเรียนพิเศษ เล่นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน


หมอเคยคุยกับคุณแม่คนหนึ่ง คุณแม่บอกว่า จริงๆก็อยากพาลูกไปเล่นนอกบ้าน แต่แถวบ้านไม่มีที่เล่นที่ปลอดภัยเลย มีแต่ตึกรามบ้านช่อง ถนน ถ้าพาลูกออกไปก็เป็นห่วง สู้ให้เล่นในบ้านดีกว่า ก็เป็นเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยตามยุคสมัย


แล้วมันมีความจำเป็นหรือประโยชน์อย่างไร ที่จะให้เด็กได้ออกไปสัมผัสธรรมชาติ (เข้าป่าหรือไม่เข้าป่าก็ตามสะดวกและสถานที่อำนวยค่ะ แต่พาออกไปเล่นนอกบ้านที่มีต้นไม้ ลำธาร ก้อนเมฆ พระอาทิตย์ นก ฯลฯ บ้าง ไม่ใช่ให้ดูจออยู่ในบ้านอย่างเดียว)

.

ภาวะเด็กขาดธรรมชาติ' (Nature Deficit Disorder)

วันนี้จะมาพูดถึงว่าแล้วทำไมพ่อแม่จึงควรส่งเสริมให้เด็กไปเล่นกลางแจ้งมากกว่าอยู่ในที่ร่ม ดังนี้1. เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง

การเล่นกลางแจ้งนอกบ้าน เด็กจะเจอสถานการณ์ต่างๆที่ไม่ใช้แบบแผนเดิมๆ ที่เจอมาตอนอยู่ในบ้าน

เพราะฉะนั้นเด็กได้หัดรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เด็กต้องคิดว่าจะจัดการอย่างไรกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

เช่น ไปเดินเล่นในสวยสาธารณะ เดินไปเจอตอไม้ขวางอยู่ ก็ต้องเดินหลบไปข้างๆ หรือจะกระโดดข้ามไป เดินไปเจออะไรต่างๆ ที่คาดการณ์ไม่ได้ ตรงนั้นก็จะทำให้เด็กรู้สึกว่าได้เป็นตัวของตัวเอง เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวเอง


2. ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์

การเล่นที่ไม่มีระเบียบแบบแผนกลางแจ้ง จะทำให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์สิ่งรอบข้าง เด็กจะรู้สึกมีอิสระเสรี คิดเองว่าจะทำกิจกรรมอะไร ตรงนี้ก็จะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์เมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่


3. สอนให้รู้จักมีความรับผิดชอบ

นอกจากอิสระ เด็กก็จะได้เรียนรู้ที่จะมีระเบียบและรับผิดชอบ ไม่ใช่เล่นอย่างไม่มีขอบเขต ตรงนี้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่พาเด็กไปนอกบ้านก็จะได้สอน

เช่น เดินไปเจอต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ ให้เด็กได้เรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตก็อาจจะเป็นอันตรายหรือตายได้ถ้าปฏิบัติผิดหรือไม่ดูแลอย่างเหมาะสม ให้เขาได้เรียนรู้ว่าเค้าต้องรดน้ำต้นไม้ให้ต้นไม้โตนะ หรือว่าอย่าไปเด็ดดอกไม้เล่น อย่าไปแกล้งสัตว์ ผู้ใหญ่ควรทำเป็นตัวอย่างด้วย ตรงนี้ก็จะทำให้มีความรับผิดชอบและเห็นอกเห็นใจ4. สิ่งแวดล้อมภายนอกจะทำให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกระบบอย่างเป็นธรรมชาติ

ถ้าให้เด็กเล่นแต่จอหรืออินเทอร์เน็ต เด็กจะได้รับการกระตุ้นแต่สิ่งที่อยู่ในจอ แต่ในธรรมชาติเด็กจะได้ยิน มองเห็น ได้กลิ่นและสัมผัส ซึ่งจริงๆเป็นประสบการณ์ตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่จะต้องเรียนรู้


5. ทำให้เด็กได้ออกกำลังกาย

มีความแข็งแรง กล้ามเนื้อพัฒนา เวลาที่ไปเรียนพละเด็กก็จะทำได้ดีกว่าเด็กที่ใช้เวลาอยู่ในที่ร่ม และที่สำคัญทำให้เสี่ยงที่จะมีโรคอ้วนในเด็กน้อยลงด้วยค่ะ


6. การใช้เวลาอยู่ในสิ่งแวดล้อมทำให้เด็กได้เปิดหูเปิดตามีความคิดที่กว้างขวาง

ยิ่งเป็นเด็กเล็กๆที่ช่างคิดช่างถาม เวลาเค้าออกไปนอกบ้านเขาก็มักจะถามพ่อแม่ว่าอันนี้คืออะไร ทำไมเป็นอย่างนั้น ซึ่งตรงนี้ทำให้เสริมสร้างพัฒนาการทางความคิดของเขาให้ก้าวขวาง มีความรู้มากขึ้น

ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page