top of page
11.png
10.png

PART-TIME ONLINE

 คอร์สเรียนสำหรับนักเรียนที่ต้องการค้นหาตัวเอง เสริมในสิ่งที่สนใจให้เก่งมากขึ้น และหาสิ่งใหม่ๆเพือเพิ่มทักษะให้กับตัวเอง 

Part time online มีคอร์สเรียนให้เลือกตามความสนใจหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและการสร้างความชอบให้เกิดรายได้ตั้งแต่อายุยังน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

1. Youtuber วิชายูทูปเบอร์ สำหรับนักเรียนที่อยากจะเป็น Influencer blogger vlogger หรืออยากจะสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ จนสามารถทำรายได้ด้วยตัวเองได้ 

 

 

2. Mandala วิชาศิลปะแมนดาลา ศาสตร์ของศิลปะที่จะเสริมสร้างสมาธิ จดจ่อและเป็นพื้นที่ของการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นภาพวาดในรูปแบบแมนดาลา 

 

 

3. NFT วิชา NFT เรียนให้รู้เรียนให้ทำเป็นในการสร้างตัวตนที่น่าจดจำและเป็นเอกลักษณ์พร้อมกับการทำรายได้ บน Metaverse หรือโลกเสมือนที่เป็นกระแสของอาชีพใหม่ในปัจจุบัน

7.png
9.png
8.png

Join Our Part-Time Online Family!

Simple Plans

ง่ายต่อการพบที่ปรึกษา

เพื่อวางแผนอนาคตของลูก

Personalized Content

คอร์สเรียนจัดการเรียนรู้

ตามความถนัดของผู้เรียน

Community Support

ติดต่อผ่านทางง Facebook หรือ Line

ได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ 

How to Join Us.

1.png

1. ลงทะเบียนเพื่อนัดหมายพูดคุย  (booking counsultant)

2. พบกับที่ปรึกษา (Consult)

2.png
3.png

3. รับเอกสารการชำระเงินเพื่อลงทะเบียนเรียน (Payment)

4. ยืนยันการชำระเงิน และลงทะเบียนเลือกวิชาเรียน (Confirm Payment and Register)

4.png
5.png

5. ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน (Onboarding) 

6. ทำความเข้าใจตารางเรียน และปฏิทินการศึกษา (Schedule)

6.png
bottom of page