top of page

FINNISH SCHOOL

 The Buddy Genius เปิดรับนักเรียนรุ่น Exercise อายุ 3-6 ขวบ

รับสมัครเด็ก 3-6 ขวบ onsite เปิดเทอม 9 พฤษภาคม 2565 

 

จำกัดจำนวน 8 คนต่อห้องเรียน สอนโดยครูต่างชาติ 3 คนต่อนักเรียน 8 คน 

 

รับอีกเพียง 5 ที่นั่งเท่านั้น 

International Program : เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีอัจฉริยะในตัวเอง และเชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ โดยการนำหลักสูตรฟินแลนด์ หลักสูตรที่ดีที่สุดในโลกมาใช้ในการเรียนรู้ ผ่านการเรียนในรูปแบบนานาชาติ โดยครูเจ้าของภาษา เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จและมีความสุขกับการเรียนในทุก ๆ วัน 

นักเรียนรุ่น Exercise คืออะไร?

กลุ่มนักเรียน Exercise อายุ 3-6 ขวบ : กลุ่มที่เน้นการพัฒนาทักษะสมอง เพื่อเตรียมพร้อมกับการเรียนรู้ในช่วงวัยถัดไป 

เรียนอะไรบ้าง?

  • IKIGAI เพื่อให้นักเรียนได้เริ่มค้นหาความชอบของตัวเอง และนักเรียนสามารถทำเป็นงานอดิเรกของตัวเองได้ โดยจะมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านแขนงต่าง ๆ มาให้ความรู้ในทุก ๆ สัปดาห์ 

  • Executive Function (EF) การฝึกกระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ และการทำสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความสำเร็จ 

  • English Activity การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และไม่เขินอายเมื่อเจอชาวต่างชาติ 

  • วิชาพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ที่ได้เปลี่ยนจากการนั่งเรียนแบบเดิมให้เป็นกิจกรรมที่สนุกมากยิ่งขึ้น 

ทำไมต้องเรียนกับ The Buddy Genius?

  • เพราะเราเน้นการฝึกกระบวนการทางความคิดให้กับนักเรียนผ่านการทำกิจกรรมเป็นสำคัญ

  • เพราะเราให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือทำจริง เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อและพัฒนาการทางด้านสมอง

  • เพราะเรามีคุณครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาดูแลนักเรียนของเรา เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

  • เพราะเรามีการรับสมัครนักเรียนจำนวนรุ่นละ 7 คนเท่านั้น คุณครูสามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึง ทั้งคุณครูต่างชาติ

  • มีการติดตามผลพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทุกสัปดาห์ 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับจำนวน 7 คน เท่านั้น!

สมัคร Finnish School

exc sign up
bottom of page