top of page
Image_25670618_130353_533.png

"ก้าวแรกสำหรับพ่อแม่ยุคศตวรรษที่ 21"

คอร์สเรียน ที่จะเปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นทั้งเพื่อน ครู และโค้ชของลูก

รวมเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญ ประสานเข้ากับประสบการณ์จริงจากพ่อแม่ผู้ปกครองมาถ่ายทอด 

 

เรียนสดออนไลน์ ผ่าน zoom จำนวน 4 ครั้ง รวม 10 ชั่วโมง

วันพุธ 19.30 - 22.00 น.

สิ่งที่พ่อแม่จะได้เรียนรู้

เข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละวัย

กำหนดเป้าหมายในการเป็นเพื่อนร่วมทางกับลูก

จูงมือลูกเรียนรู้ตามความถนัด

สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกต่างวัย

ปรับทักษะการสื่อสารเพื่อดึงศักยภาพลูกออกมาให้เต็มที่

พาลูกค้นหาตัวตนผ่าน Project Based Learning

7 มิติของการพัฒนาศักยภาพและ Growth Mindset ให้ลูก

เรียนรู้วิธีประเมินพัฒนาการและศักยภาพของลูก

* กลับมาเรียนซ้ำได้ไม่จำกัด

bottom of page