top of page

การเทรนนิ่งที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความเร็จ

BIZ BUDDY PROGRAM

IMG_4225.png

   การเทรนนิ่งที่จะทำให้พนักงานในองค์กรรู้จักตัวเองและสมาชิกในองค์กรมากขึ้น 
พร้อมกับการสร้างทีมให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหัวข้อการเทรนนิ่งที่ The Buddy Genius พร้อมมอบสิ่งดี ๆ ที่มาสู่องค์กร โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกสรรได้ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : การจัดการเรื่องส่วนตัว (Personal Transformation)

Module 1 :  การตระหนักรู้เกี่ยวกับผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

(การตั้งเป้าหมาย การวางแผน และ ออกแบบการวัดผล การใช้ planner)

Module 2 :  การจัดการการเงิน (Personal Financial Management)

(Wealth Spectrum , Cashflow , Financial Management , Financial Check Up)

Module 3 :  เข้าใจจุดแข็งของตัวเอง และ ทีมงาน (Team Talent)

(Talent Dynamics)

corporate program circle 1.png
corporate program circle 3.png
corporate program circle 2.png
IMG_20210107_120244.jpg

1. Talent Dynamics

เครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการในการค้นหาความถนัดตามธรรมชาติของตนเองและทีมงาน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. รู้จุดแข็งของตัวเอง และสามารถนำความถนัดตามธรรมชาติของตัวเองมาช่วยทีมได้

 2. เข้าใจเพื่อนร่วมงาน และนายจ้าง และสื่อสารเชิงบวกได้

 

สิ่งที่บริษัทจะได้รับ

 1. พัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพสูง โดยการรวมคนที่มีความถนัดแตกต่างกันมาเสริมพลังซึ่งกันและกัน

 2. ช่วยเพิ่มยอดขายและความสำเร็จในองค์กร

2. Cashflow และ 6 Jars

วินัยทางการเงินของพนักงานมีความสำคัญขององค์กร เมื่อพนักงานสามารถจัดการการเงินได้ ก็สามารถทำให้องค์กรมีผลประกอบการที่ดีได้เช่นกัน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. สร้าง Mindset ในเรื่องการเงินอย่างคนสำเร็จ

 2. เข้าใจการบริหารจัดการรายรับ และรายจ่าย

 

สิ่งที่บริษัทจะได้รับ

 1. มีทีมทำงานที่มี Mindset ทางการเงินอย่างคนสำเร็จ

 2. พนักงานเข้าใจในมุมมองของนายจ้างเรื่องผลตอบแทน

3. การตั้งเป้าหมาย

การตั้งเป้าหมายที่ดี ส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รู้ทิศทางที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำร็จได้อย่างเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุผลได้ สอดคล้องกับความเป็นจริง และอยู่ในกรอบเวลา

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. ได้ตั้งเป้าหมายของตัวเองให้สัมพันธ์กับงาน

 2. มีเครื่องมือกำกับติดตามสู่ความสำเร็จให้ตัวเอง

 

สิ่งที่บริษัทจะได้รับ

 1. มีทิศทางดำเนินธุรกิจหรือวิธีปฎิบัติที่ชัดเจน

 2. กระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. สามารถใช้ประเมินผลงานบุคคลากรได้

IMG_4225.png

4. OKRs : กุญแจในการขับเคลื่อนองค์กร

OKR ไม่ได้แค่ทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่เป็นการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้กับทุกคนในองค์กร

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. สามารถจัดการงานที่มีเป้าหมายที่ท้าทายขึ้น ให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. สามารถโฟกัสเป้าหมาย และงานที่ต้องสำเร็จในแต่ละสัปดาห์ได้

 

สิ่งที่บริษัทจะได้รับ

 1. ได้เห็นว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนได้ทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองไปมากน้อยแค่ไหน

 2. ประเมินคุณภาพของงานของคนในทีมได้ชัดเจนขึ้น

5. Flight Path

การวางแผนเส้นทางการบินสู่ความสำเร็จของบริษัท ทั้งรายปี รายไตรมาส และรายเดือน 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. มีแผนการเดินทางสู่ความสำเร็จทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน

 

สิ่งที่บริษัทจะได้รับ

 1. วางเส้นทางสู่ความสำเร็จร่วมกันทั้งระดับพนักงานทั่วไป หัวหน้างาน และเจ้าของกิจการ

6. ทักษะการพูดสำหรับผู้นำ (Public Speaker)

ผู้นำที่มี ศาสตร์ และ ศิลป์ในการพูด จะสื่อสารได้ตรงจุด และ ได้ความร่วมมือจากผู้ฟัง และ ทีมงานเป็นอย่างดี 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. ความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ

 2. เทคนิคการพูดแบบนั่งในใจผู้ฟัง

 3. เทคนิคการพูดเพื่อให้ผู้ฟังจดจำ และ ปฏิบัติ

IMG_0187.jfif

7. Team Building & Ice Breaking

Team Building & Ice Breaking จะช่วยละลายพฤติกรรมของคนในทีม สร้างการสื่อสารที่มีคุณภาพ นำไปพัฒนาการทำงานเป็นทีม เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. การละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและทีม

 2. การสร้างจิตสำนึกในการมีเป้าหมายร่วมกันของทีม

 3. การพร้อมยอมรับในความแตกต่างของสมาชิกในทีม

 4. การสื่อสารที่ดี และมีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. การเข้าใจและตระหนักในบทบาทน้าที่ของสมาชิกในทีม

8. Team Coach (SMEs)

การโค้ชชิ่งสำหรับทีมงาน หรือ หัวหน้างาน เพื่อให้ทีมงานเข้าใจตัวเอง และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

การโค้ชชิ่ง คือ อะไร ? 
     ผู้โค้ชจะชวนให้คิด หรือปลดล็อคบางอย่างในตัวผู้รับการโค้ชให้มีศักยภาพสูงขึ้น หรือมีความสุขมากขึ้น เพื่อให้ผู้รับการโค้ชได้เรียนรู้ ตระหนักในตัวเอง พร้อมเปลี่ยนแปลง และลงมือทำด้วยความคิด ความถนัด และความสามารถของตัวเอง

9. Program for Entrepreneur

 1. เข้าใจธรรมชาติ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Talent Dynamic)

 2. เข้าใจ 9 ระดับ ของ Wealth Spectrum

 3. ตั้งเป้าหมาย

 4. ทักษะการฟังสำหรับผู้นำ

 5. ทักษะการพูดในที่สาธารณะ

10. Program for Employee

 1. เข้าใจธรรมชาติ และความถนัดของตัวเองและเพื่อนร่วมงาน (Talent Dynamic)

 2. เข้าใจเรื่องการเงิน และการวางแผนการเงิน

 3. ค้นหาตัวเอง และตั้งเป้าหมาย

 4. วงไดอะล็อคสำหรับทีมงาน

 5. จัด Workshop ที่เหมาะสมตามลักษณะงาน

IMG_0155.jfif

Example of Package

1-Day Package

 • Talent Dynamics 

 • Cashflow

 • 6 Jars

2-Days Package

Day1: Talent Dynamics 
Day2: การตั้งเป้าหมาย 
             OKRs 

3-Days Package

Day1: Talent Dynamics 
Day2: การตั้งเป้าหมาย 
             OKRs
Day3: FlightPath & 

             Cashflow

Team Building & Ice Breaking

days.png

* ขึ้นอยู่กับความต้องการ / วัตถุประสงค์ขององค์กร

ความรู้สึกหลังจากได้เข้าร่วมของคุณชวน CEO บริษัท Soundstar

video

สมัคร Corporate Program

exc sign up
bottom of page