top of page

Oil

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวศิโรรัตน์  สุเมธ (ออย) เกิดวันที่ 26 เมษายน 2528 เป็นคนจังหวัดนราธิวาสโดยกำเนิด คุณพ่อทำอาชีพ ข้าราชการตำรวจ คุณแม่ทำอาชีพรับราชการครู มีพี่น้อง 3 คน คนโตและคนเล็กเป็นผู้ชาย ดิฉันคนกลางเป็นผู้หญิงคนเดียว พี่คนโตได้เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ2544 เนื่องจากหัวล้มเหลวเฉียบพลัน ส่วนน้องชายทำอาชีพรับราชการตำรวจอยู่ที่ปัตตานี

ดิฉันเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง รักสงบ รักธรรมชาติ ชอบทะเลและชอบไปเที่ยวทะเลอยู่บ่อยครั้ง ไม่ชอบความวุ่นวาย เวลามีปัญหาหรือเครียดไม่สบายใจเรื่องอะไรก็จะไปพักผ่อน ผ่อนคลายที่ทะเล เป็นคนชอบทำขนมหรือเบเกอรี่ แต่จะไม่ค่อยชอบทำอาหาร ชอบเรียนภาษาอังกฤษกับศิลปะ และเป็นคนรักเด็กชอบอยู่กับเด็กคลุกคลีอยู่กับเด็กๆเป็นอย่างมาก มีความตั้งใจตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วว่าถ้าจบไปจะเป็นครู ส่วนหนึ่งมาจากการที่เติบโตมาในครอบครัวที่แม่เป็นครูดูการพัฒนาและสังเกตการทำงานของแม่มาตลอดและสิ่งที่เห็นได้ชัดนั้นคือ สภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ อยากค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลา  และส่วนหนึ่งชอบการสอนและชอบอยู่กับเด็กๆและคิดมาเสมอว่าความเป็นครูสามารถช่วยให้เราเป็นคนใจเย็น มีกฎระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์  

ทุกวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะบางครั้งเรื่องของเมื่อวานเรื่องของอดีตไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว

 

ประวัติการศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษา - จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

ระดับชั้นมัธยมศึกษา -   จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนนราธิวาส (สาย วิทย์ คณิต)

ระดับชั้นปริญญาตรี -   จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) เอก ศิลปกรรม สาขา ออกแบบประยุกต์ศิลป์

ประวัติการทำงาน

1.ครูสอนศิลปที่โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 2551-2553

2.ครูอนุบาล ที่ Kidshome Hatyai 2553-2555

3.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ 2557

4.Mentor ที่ American Prep International School 2560-2561

5.ครูปฐมวัย ที่THEBUDDY KIDS 2561 – ปัจจุบัน

Sirorat

Sumet

Kindergarten Teacher

bottom of page