top of page

Yow

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาว อรพรรณ พินชนะ ชื่อเล่น เยาว์ เกิดเมื่อวัน พุธ ที่ 9 มิถุนายน 2536 ปีระกา  ตอนนี้ดิฉันอายุ 25 ปี กรุ๊ปเลือด A สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย   มีพี่น้องร่วมสายโลหิตทั้งหมด 2 คน เป็นผู้หญิง ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 295 หมู่ที่   7 ตำบล กำแพงเพชร  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 90180  ดิฉันเติบโตมาในครอบครัวเล็กๆ ที่อบอุ่น ท่ามกลางเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มของคนในครอบครัว

ประวัติด้านการศึกษาของดิฉันได้เข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่ทุ่งคา ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านควานนา 1-6  เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1-3 ที่โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จากนั้นดิฉันได้โควต้าไปเรียนที่วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ดิฉันได้รับทุนต่อเนื่องเรียนต่อที่สถาบันพัณฑิตพัฒนศิลป์ ภาควิชา ศิลปกรรม สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ในระหว่างที่ดิฉันกำลังเรียนอยู่ดิฉันได้ร่วมส่งผลงาน เมื่อปี  พ,ศ. 2556 แสดงผลงานศิลปะ Look To ณ ร้านบราวชูก้า  ปี  2557 แสดงผลงานเซรามิค 4 สถาบัน ณ หอศิลป์วังหน้า  พ.ศ. 2557 นิทรรศการผลงานผลงานของนักศึกษาชั้นปี่ที่ 2 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2558 นิทรรศการเครื่องเคลือบดินเผา 1,200 องศา ณ หอศิลป์วังหน้า พ.ศ. 2559แสดงงานศิลปนิพนธ์ ART thesis exhibition ณ หอศิลป์วังหน้า  พ.ศ. 2559    ร่วมแสดง ศิลปกรรมร่วมสมัคของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2559 แสดงผลงาน ศิลปะ Look 5 AT 1,200 องศา 2  ณ  หอศิลป์วังหน้า  พ.ศ. 2559 เข้าร่วมโครงการนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 8  และ พ .ศ . 2559 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่11 

 

ประวัติด้านการทำงานที่แรกที่พิพิธภัณฑ์นกฮูกเป็นครูสอนวิชาศิลปะ  จากนั้นมาทำงานที่เดอร์ศาลายา เป็นวิทยากรด้านเครื่องเคลือบดินเผาและสอนเด็กปั้นงานเซรามิค  ดิฉันได้กลับมาอยู่บ้านแล้วได้มาทำที่เดอะบัดดี้

Orapan

Pinchana

Art Teacher

bottom of page